Primary tabs

Welkom by die Eenheid vir Voortgesette OpleidingVoortgesette opleiding leer vir mense nuwe vaardighede aan wat in die vorm van kortkursusse, kortleerprogramme, seminare en werkswinkels aangebied word.  Hierdie kortkursusse lewer 'n bydrae tot die indiensneembaarheid van 'n individu. Projekbestuur, basiese finansiële vaardighede, emosionele intelligensie, mensehulpbronne, die leer van Engels as vreemde taal en ander onderwerpe verskaf intreevlakmoontlikhede in 'n verskeidenheid velde.

Hierdie kortkursusse duur van 'n paar dae tot 10 maande, en in hierdie tyd leer individue leierskap, en interpersoonlike en bestuursvaardighede aan wat loopbaanvooruitgang bevorder. Die kursusse is ontwikkel om professionele en persoonlike groei teweeg te bring. Voorbeelde van sommige van hierdie kursusse is rekenaarvaardighede, konflik- en stresbestuur, emosionele intelligensie, en mentorskap en afrigting; nuttige temas vir die werkplek, maar ook om met ontwikkelende en veranderende vakinhoud tred te hou. 'n Grondige begrip van rekeningkunde wat by 'n boekhoukortkursus of 'n kursus oor die bestuur van klein sakeondernemings opgedoen is, kom handig te pas in die bestuur van jou eie finansies, veral as jy jou eie besigheid probeer vestig.

Voortgesette onderwys brei bestaande kundigheid uit en kan 'n belangrike rol speel in die ontsluiting van potensiaal. Kortkursusse is meer as 'n opvoedkundige geleentheid vir diegene wat werkloos of sonder vaardighede is; dit bied geleenthede vir selfontwikkeling in verskeie lewensterreine.

Die Eenheid vir Voortgesette Opleiding (EVO) is verantwoordelik vir die bestuur en koördinering van VO-kursusse by die Universiteit en is ontwerp om 'n positiewe akademiese invloed te hê wat tot voordeel van die gemeenskap, die student en die Universiteit strek.